Generalforsamling 2019 i Odense Håndbryggerlaug

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Odense Håndbryggerlaug.

Det foregår torsdag d. 14/2-2019, kl. 19:00 hos

Morten og Vivi
Bredbjergvej 37
5230 Odense M

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10) Eventuelt

Husk at dit kontingent skal være betalt senest 7 dage inden generalforsamlingen for at du har stemmeret.
Forslag der ønskes behandlet under punkt 6, skal sendes til info@ohbl.dk senest 7 dage før generalforsamlingen.

Desværre har vores kasserer valgt ikke at stille op til bestyrelsen igen, så der skal en ny mand M/F på posten.

På valg under punkt 8 er dermed:
Christina Møller Poulsen (som genopstiller)
Nyt medlem (da Søren Fynbo Hansen ikke genopstiller)

Resten af den siddende bestyrelse forsætter deres virke i bestyrelsen.

Vi skal i den kommende bestyrelse have fundet en ny kasserer, så overvej gerne om det er en post der taler til dig.

Mvh
Morten